Rada Rodziców

Podczas Zebrania Rady Rodziców w szkole dokonano wyboru Prezydium i Komisji Rewizyjnej na rok szkolny 2020/2021 w składzie:


Przewodnicząca: Pani Magdalena Nicińska

Wiceprzewodniczący: Pani Jolanta Szczuka

 

Komisja Rewizyjna:

Pani Iwona Żerdzicka

Pani Joanna Kubicka

Nr konta Rady Rodziców

07 1240 2500 1111 0000 3766 6422

Rada Rodziców
Chopina 28
20 -023 Lublin

Oferta ubezpieczenia NNW uczniów na 2020/2021 rok dla Branżowej Szkoły Rzemieślniczej I stopnia w Lublinie.
Suma Ubezpieczenia 12 tys. zł i składka 36 zł.
Załączniki: 1, 2