Patron szkoły - Jan Kiliński

Jan Kiliński (ur. 1760 r. w Trzemiesznie w Wielkopolsce - zmarł 18 stycznia 1819 r. w Warszawie), uczestnik spisków powstańczych, należał do Rady Warszawy od roku 1791. Z zawodu był szewcem. Do Warszawy przybył w roku 1780, w 1788 roku uzyskał tytuł mistrza szewskiego.

 

 

W dniach 17 i 18 kwietnia 1794 r., w czasie insurekcji warszawskiej stanął na czele ludu. Po dwóch dniach walk z silnym garnizonem rosyjskim, dowodzonym przez Osipa Igelstroma, oswobodzono stolicę. 19 kwietnia insurekcja przyłączyła się do powstania kościuszkowskiego i uznała Kościuszkę za Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej. Władzę przejęła Rada Zastępcza Tymczasowa, w skład, której wszedł także Kiliński. 28 czerwca 1794 roku Kiliński wysłał oddziały z Warszawy na front. 2 lipca 1794 r. został mianowany przez T. Kościuszkę pułkownikiem. Pod koniec powstania został pojmany przez Prusaków i wydany Rosjanom. Po wyjściu z więzienia w twierdzy pietropawłowskiej w Petersburgu 1796, zamieszkał w Wilnie, gdzie brał udział w konspiracji, za co został ponownie pojmany przez Rosjan i wywieziony w głąb Rosji. Po powrocie z niewoli nie angażował się w życie polityczne: pisał pamiętniki (wyd. pośmiertnie w 2 tomach - 1830 i 1899). Został pochowany pod kościołem na warszawskich Powązkach. Inne źródła informacji: polski film fabularny "Jan Kiliński" z 1990 roku w reż. Mariana Kubery.