Społeczność szkolna

 

Dyrekcja:

Dyrektor – mgr Monika Burlewicz
Wicedyrektor - mgr Anna Gaczkowska

 

Nauczyciele:

język polski

mgr Monika Burlewicz
mgr Anna Gaczkowska
mgr Beata Zatorska - Słoboda

język angielski mgr Anetta Adamska
mgr Beata Zatorska - Słoboda
język niemiecki

mgr Katarzyna Majchrzyk - Warowna
mgr Dorota Styżej

historia /wos/etyka mgr Beata Mendryk - Binięda
matematyka

mgr Katarzyna Roczeń
mgr Dorota Wrona

fizyka mgr Katarzyna Roczeń
chemia

mgr Agnieszka Matysiewicz

geografia / edukacja dla bezpieczeństwa mgr Dorota Wrona
biologia mgr Bożena Mitura przedsiębiorczość mgr Renata Jarosińska
informatyka

mgr Teresa Terczyńska
mgr Dorota Styżej

wychowanie fizyczne mgr M. Mularczyk
mgr Nina Szczygielska
mgr Marek Stachyra
religia

mgr Magdalena Dziwota
mgr Teresa Terczyńska

 

 

 

przedmioty zawodowe mgr Małgorzata Mendryk - Urban
mgr Piotr Wiśniewski
mgr Teresa Pakuła
mgr Małgorzata Barnaś
mgr Łukasz Okoń

pedagog i psycholog

mgr Monika Minkiewicz-Stachyra
mgr Ewa Bujak

biblioteka mgr Anna Malik

 

Pracownicy administracji i obsługi:

Kierownik Szkolenia Praktycznego Małgorzata Ruśniak
Kadry Joanna Reszka
Kancelaria Szkoły Anna Lewandowska
Księgowość Ewa Kozyrska - Chobotow
Lucyna Wolska
Pielęgniarka szkolna Magdalena Zgodzińska
Specjalista ds. BHP i P.poż / IOD Piotr Wiśniewski
Obsługa
Krystyna Jabłońska
Teresa Wójcik
Robert Żmuda